Sống trên đời, nếu biết hành thiện tích đức thì người mệnh khổ cũng có một đời an nhiên hạnh phúc

Tạ Quốc Bảo

Người xưa trọng nghĩa khinh lợi, khi người khác khó khăn thì sẵn lòng trợ giúp. Dùng lòng nhân ái đối đãi với tất cả các sự tình thì phúc đức cũng sẽ theo đó mà đến, tai họa cũng theo đó mà đi. Đó chính là: Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển.

Cổ nhân có câu “tích đức hành thiện chính là phong thủy tốt nhất”. Cái tâm thiện lương và khí cát tường của phong thủy là tương thông. Người hành thiện tích đức có thể được Thần chiếu cố. “Làm việc thiện thì Trời giáng trăm điều may mắn, làm việc ác thì Trời giáng trăm điều tai ương”, xưa nay vốn là như vậy.

Bùi Độ đời Đường thuở thiếu thời gặp một cao tăng. Cao tăng xem tướng mặt anh và nói rằng anh nhất định sẽ thành người ăn xin chết đói ở đường phố. Một tháng sau. Bùi Độ lại gặp vị cao tăng này. Cao tăng thấy ánh mắt anh trong sáng thì nói rằng, sau này anh nhất định sẽ làm tể tướng.

Bùi Độ cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Một tháng trước thầy nói rằng con sẽ bị chết đói ở đường phố, giờ đây lại nói là con sẽ làm tể tướng, đó là nguyên do gì?

Cao tăng nói: “Sau khi ta đoán con sẽ chết đói ở đường phố, con đã làm một việc rất tốt, không chỉ tiêu trừ được ách vận, mà vận mệnh con cũng đã xuất hiện bước ngoặt”.

Thì ra một ngày nọ, Bùi Độ nhặt được một đai ngọc rất quý giá, Bùi Độ cứ đứng ở đó chờ người đánh mất, đợi một ngày một đêm. Những người khác đều nói: “Anh đã đợi lâu thế này rồi, cũng là chí nhân tận nghĩa rồi. Anh nghèo như thế này, cái đai ngọc này anh hãy giữ lấy đi”.

Bùi Độ vẫn khăng khăng đứng đó chờ người đánh mất. Sau đó cuối cùng cũng đã đợi được người đánh mất đến. Người mất đồ muốn dùng tiền tài để tạ ơn báo đáp anh nhưng anh khéo léo từ chối.

Chính vì chuyện này khiến Bùi Độ đã tích được đức. Sau này quả nhiên anh đã làm tể tướng.

Người xưa có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”, ý muốn dạy chúng ta rằng làm gì thì cũng phải coi trọng đức, người hành thiện tích đức, không mong cầu mà được đắc phúc báo về sau.

Từ xưa tới nay, dân gian vẫn luôn lưu truyền lời nhắc nhở về hành thiện tích đức có thể nhận thiện báo và phúc thọ. Đây đều là món quà ông trời ban cho cho những người lương thiện, cho dù không cầu trời cao ban phúc, trời cao vẫn vì họ mà cho đi.

Con người lúc còn sống làm việc ác, nghĩ rằng không ai biết là có thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, nhưng kỳ thực là trốn không khỏi con mắt của Thần Phật, thế mới nói “lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt”, dù bạn có lọt được sự trừng trị của pháp luật người thường, thì cũng không thể tránh khỏi được quy luật nhân quả, nghiệp lực luân báo.

Con người đang làm Thần đang nhìn, mỗi ý nghĩ, việc làm của con người thì Thần đều đang quan sát, vì vậy chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Hãy sống tích đức hành thiện, hạn chế hành ác, làm nhiều việc tốt thì chắc chắn sẽ gặp được phúc báo.

Hãy thành tâm sống hướng đến Chân Thiện Nhẫn (Chân thành, thiện lương và nhẫn nại), Cổ nhân thường nói “trên đầu ba thước có thần linh”, cổ nhân đều tin rằng Thần Phật là thực sự có tồn tại. Họ luôn tin tưởng rằng nhất cử nhất động của con người đều không nằm ngoài ánh mắt của Thần, nên một đời sống hành thiện tích đức, sống Chân, sống Nhẫn, sống Thiện từ đó mà đắc được phúc báo.

Viết một bình luận